Recanvis per a automòbils i maquinària

Vista General Fornells

Etiquetatge dels Pneumàtics

Etiqueta Pneumàtics

Els fabricants hauran d'indicar el consum de combustible i l'adherència en mullat.

La Unió Europea ha aprovat una iniciativa per la que els pneumàtics nous hauran d'anar etiquetats segons el seu consum de combustible i hauran d'oferir informació a l'usuari sobre la seva adherència en paviment moll i els seus nivells de contaminació acústica.

Tots els neumàtics nous que es venguin en el mercat europeu a partir de novembre de 2012, hauran d'estar classificats i etiquetats en funció del seu consum de carburant, adherencia al sol moll i nivell de contaminació acústica, segons el reglament aprovat pel Parlament Europeu. Únicament estaran exemptes d'aquesta obligació els pneumàtics per a 4x4 i els cotxes de carreres. Els revenedors hauran de esmentar també aquests valors en les seves factures. Els diputats europeus també varen demanar que els minoristes proporcionin en els seus llocs Web una "calculadora de l'economia de combustible.

Nivells d'eficiència i excepcions.

A l'etiquetat dels pneumàtics s'utilitzaran les categories de qualitat que van des del millor rendiment (Verd "classe A") a pitjor (Vermell "classe G"). L'etiquetat indica el molt o poc que un pneumàtic afecta a l'eficiència de combustible del vehicle i com es comporta en condicions humides. No obstant, els pneumàtics amb baixa resistència a la rodadura poden tenir com a hàndicap una disminució del rendiment en termes d'estabilitat en moll, pel que l'etiqueta també ha d'incloure informació relacionada amb el seu rendiment de frenada en terra mullat (nivell inicial 10% millor que el pneumàtic estàndar de referència (UNE CE regulació 117 en pneumàtics de turisme).

Una altre aspecte que inclourà l'etiqueta serà el de la contaminació acústica. Per promoure els pneumàtics de baix remor, el Parlament ha introduït una disposiciói amb la creació d'un símbol per a ser utilitzat en els pneumàtics d'un nivell de soroll per sota els 68 decibels, 69 decibels o 70 decibels. Aquesta icona consisteix en un pictorama sobre el soroll que s'indicarà per un número creixend d'ones sonores i, per exemple, quan el soroll sigui inferior a 68 decibels, en l'etiqueta i figurarà una ona blanca i dos negres amb el número de decibels.

Revista "Autotaller", gener 2010.

Assistència Remota

Altres Web del Grup

AD360

android-icon-36x36.png